THÔNG TIN CHI TIẾT : ĐỀ TÀI-DỰ ÁN

Nghiên cứu xây dựng tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ của Việt Nam được thừa nhận quốc tế.

03.2/2018-DA2

1. Chủ nhiệm đề tài:  Vũ Hoàng Minh

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ:  TRung tâm Chứng nhận Phù hợp

3. Cơ quan chủ trì hiện tại:  TRung tâm Chứng nhận Phù hợp

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:  1. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 2. Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ - Văn phòng Ban điều phối PGS Việt Nam: 3- Công ty TNHH Chuẩn Nông Việt Nam

5. Mục tiêu thực hiện:  - Xây dựng được tổ chức chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam đủ điều kiện để được thừa nhận quốc tế qua đó giảm chi phí liên quan đến chứng nhận, tạo thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam cũng như hỗ trợ cho xuất khẩu các sản phẩm ra các thị trường quốc tế; - Phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn, đánh giá chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam; - Đề xuất các giải pháp thúc đẩy và khuyến khích phát triển và áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phù hợp các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, nâng cao năng suất chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

6. Các sản phẩm chính:  - Báo cáo đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất, chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam - Bộ quy trình/thủ tục/hướng dẫn đánh giá chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho tổ chức chứng nhận - Tổ chức chứng nhận (Quacert) được Bộ NN Nhật Bản chỉ định/công nhận đánh giá chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo JAS. - Chương trình, tài liệu đào tạo về sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS - Bộ quy trình thủ tục chung cho các đơn vị áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Báo cáo tổng kết dự án thí điểm tại doanh nghiệp - Báo cáo đánh giá chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS + 3 Giấy chứng nhận (3 bộ hồ sơ/3 đơn vị). - Báo cáo đề xuất kiến nghị các giải pháp thúc đẩy sản xuất, chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam - Bài báo bài viết.

7. Thời gian thực hiện:  2018-2020

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103708Tổng số lượt xem:
  • 22Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: