Thông tư Quản lý Chương trình Quốc gia NSCL giai đoạn 2021-2030

1. Số hiệu văn bản:  15/2022/TT-BKHCN

2. Trích yếu:  Thông tư quy định về quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

3. Loại văn bản:  Thông tư

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  Năng suất chất lượng

6. Ngày ban hành:  12/10/2022

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Khoa học và Công nghệ

10. Người ký:  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Ngày ký:  12/10/2022

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: