Thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022 về việc đề xuất nhiệm vụ CT 1322 bắt đầu thực hiện từ 2023

1. Số hiệu văn bản:  950/TB-BKHCN

2. Trích yếu:  Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

3. Loại văn bản:  Công văn

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  Năng suất chất lượng

6. Ngày ban hành:  04/5/2022

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Khoa học và Công nghệ

10. Người ký:  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Ngày ký:  04/5/2022

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: