Thông tư Quản lý Chương trình Quốc gia NSCL giai đoạn 2021-2030

1. Số hiệu văn bản:  BỘ KH&CN

2. Trích yếu: 

3. Loại văn bản:  Thông tư

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành: 

6. Ngày ban hành:  2022-10-12

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký: 

11. Ngày ký: 

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: