Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – TP Đà Nẵng

1. Số hiệu văn bản:  37/KH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Năng suất chất lượng

6. Ngày ban hành:  23/02/2022

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND TP Đà Nẵng

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký:  23/02/2022

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: