Thông báo kết quả tuyển chọn nhiệm vụ 2024

1. Số hiệu văn bản:  4416/TB-TĐC

2. Trích yếu: 

3. Loại văn bản:  Thông báo

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  Năng suất Chất lượng

6. Ngày ban hành:  29/12/2023

7. Ngày hết hiệu lực:  29/12/2023

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký: 

11. Ngày ký: 

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: