Văn bản quản lý chương trình

Số hiệu văn bản Trích yếu Loại văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành
845/TB-BKHCN Thông báo đề xuất nhiệm vụ năm 2025 Thông báo Văn bản Bộ KH&CN 18/3/2025
4416/TB-TĐC Thông báo kết quả tuyển chọn nhiệm vụ 2024 Thông báo Văn bản Bộ KH&CN 29/12/2023
BỘ KH&CN Thông tư Quản lý Chương trình Quốc gia NSCL giai đoạn 2021-2030 Thông tư Văn bản Bộ KH&CN 2022-10-12
15/2022/TT-BKHCN Thông tư Quản lý Chương trình Quốc gia NSCL giai đoạn 2021-2030 Thông tư Văn bản Bộ KH&CN 12/10/2022
950/TB-BKHCN Thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022 về việc đề xuất nhiệm vụ CT 1322 bắt đầu thực hiện từ 2023 Công văn Văn bản Bộ KH&CN 04/5/2022
37/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – TP Đà Nẵng Kế hoạch của UBND tỉnh/tp Văn bản địa phương 23/02/2022
3102/QĐ-BKHCN Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian thực hiện, phương thức khoán chi nhiệm vụ thực hiện từ 2022 Quyết định Văn bản Bộ KH&CN 30/11/2021
187/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình 1322- Vĩnh Phúc Kế hoạch của UBND tỉnh/tp Văn bản địa phương 27/7/2021
224/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Tiền Giang Kế hoạch của UBND tỉnh/tp Văn bản địa phương 16/7/2021
234/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình 1322 – Sơn La Kế hoạch của UBND tỉnh/tp Văn bản địa phương 20/11/2021