Kế hoạch Nâng cao NSCL trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Kế hoạch Nâng cao NSCL trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1. Số hiệu văn bản:  285/KHH-UBND

2. Trích yếu:  Kế hoạch Nâng cao NSCL trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

3. Loại văn bản:  Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Năng suất Chất lượng

6. Ngày ban hành:  08/9/2023

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Ninh

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký: 

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: