Kế hoạch triển khai

Số hiệu văn bản Trích yếu Loại văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành
285/KHH-UBND Kế hoạch Nâng cao NSCL trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Kế hoạch của UBND tỉnh/tp Địa phương 08/9/2023
273/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình NSCL tỉnh Quảng Ninh Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh/tp Địa phương, Văn bản địa phương 08/11/2023