Kế hoạch triển khai Chương trình NSCL tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch triển khai Chương trình NSCL tỉnh Quảng Ninh

1. Số hiệu văn bản:  273/KH-UBND

2. Trích yếu:  Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3. Loại văn bản:  Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh/tp

4. Cơ quan ban hành:  Địa phương, Văn bản địa phương

5. Lĩnh vực ban hành:  Năng suất Chất lượng

6. Ngày ban hành:  08/11/2023

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  UBND tỉnh Quảng Ninh

10. Người ký:  Chủ tịch UBND

11. Ngày ký: 

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: