ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Mã số Tên đề tài, dự án Loại chương trình Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
03.12/2018-DA2 Nhân rộng áp dụng công cụ Mô hình nhóm huấn luyện (TWI) vào các doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 TRung tâm Hỗ trợ DNV&N 2 Phạm Minh Chi 2018-2020
03.11/2019-DA2 Thúc đẩy áp dụng Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. TRung tâm Chứng nhận Phù hợp Trần Thị Ngọc Anh 2019-2021
03.4/2018-DA2 Nhân rộng áp dụng Phương pháp Quản lý tinh gọn (LEAN) vào doanh nghiệp Việt Nam năm 2018. Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 Lê Công Để
03.5/2019-DA2 Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000 cho các doanh nghiệp Việt Nam TRung tâm Thông tin-Truyền thông TCĐLCL Ngô Văn Mạc 2019-2020
03.6/2019-DA2 Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 vào các doanh nghiệp ngành du lịch Công ty TNHH Tư vấn quản lý & phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) Đàm Văn Chiều 2019-2021
03.7/2019-DA2 Nhân rộng áp dụng tích hợp Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000) với Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001), kết hợp với công cụ cải tiến 5S cho các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm. Công ty TNHH Tư vấn quản lý & phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) Phan Thị Sửu 2019-2021
03.11/2019-DA2 Nghiên cứu, xây dựng, phổ biến, hướng dẫn áp dụng Mô hình Quản trị điểm hạn chế (TOC) để nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp Việt Nam TRường Đại học KInh tế quốc dân Tạ Văn Lợi 2019-2020
03.10/2019-DA2 Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững (FSC) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) vào các doanh nghiệp trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ ở Việt Nam. Viện nghiên cứu Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) Đào Công Khanh 2019-2021
03.9/2019-DA2 Nhân rộng áp dụng công cụ Đánh giá hiệu quả công việc, Bố trí mặt bằng, Nghiên cứu thao tác và thời gian, và các giải pháp thân thiện môi trường của Năng suất xanh vào doanh nghiệp Việt Nam TRung tâm Hỗ trợ DNV&N 2 Nguyễn Thị Thu Phương 2019-2020
03.3/2019-DA2 Nghiên cứu, triển khai áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam TRung tâm Hỗ trợ DNV&N 2 Lê Đình Khôi 2019-2020
02.1/DA2-2019 Nghiên cứu, triển khai đào tạo cán bộ làm công tác quản lý chất lượng tại doanh nghiệp TRung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL Đặng Kim Lợi 2019-2020
03.5/2019-DA2 Hỗ trợ các doanh nghiệp làng nghề áp dụng công cụ cải tiến Kaizen để nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trường Đại học Ngoại Thương Bùi Anh Tuấn 2019-2020
03.1/DA2-2019 Nghiên cứu, đề xuất mô hình ứng dụng Lean cho doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May HN Nguyễn Xuân Hiệp 2019-2020
03.5/2018-DA2 Nhân rộng áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 Trường Đại học Ngoại Thương Nguyễn Xuân Minh 2018-2019
02/2020-DA1 Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đào tạo, hướng dẫn DN xây dựng, áp dụng TCCS năm 2020 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN Đặng Quang Long 2020-2021
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103708Tổng số lượt xem:
  • 22Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: