ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Mã số Tên đề tài, dự án Loại chương trình Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
01/2019/TC-DA1 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực và các lĩnh vực liên quan năm 2019 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN Lê Thanh Hưng 2019-2020
03/2019/TC-DA1 Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các bộ, ngành năm 2019 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN Bùi Ngọc Bích 2019-2020
03/2018/TC-DA1 Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành, doanh nghiệp năm 2018 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN Phùng Mạnh Trường 2018-2019
02/2018/TC-DA1 Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2018 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN Trần Thị Thanh Xuân 2018-2019
01/2018/TC-DA1 Nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực và các lĩnh vực liên quan năm 2018 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN Ngô Thị Ngọc Hà 2018-2019
03.2/2018-DA2 Nghiên cứu xây dựng tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ của Việt Nam được thừa nhận quốc tế. TRung tâm Chứng nhận Phù hợp Vũ Hoàng Minh 2018-2020
03.3/2018-DA2 Nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chứng nhận sản phẩm theo các Chương trình chứng nhận CE-Marking, UL, RoHS TRung tâm Chứng nhận Phù hợp Bùi Bá Chính 2018-2020
01.3/2018-DA2 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nâng cao năng suất và chất lượng thông qua biên soạn, phát hành sách, ấn phẩm và tổ chức các hội nghị, hội thảo năm 2018 TRung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL Đỗ Hải Anh 2018-2019
03.1/2018-DA2 Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301) vào doanh nghiệp Việt Nam. TRung tâm Hỗ trợ DNV&N 2 Phạm Bá Cứu 2018-2019
03.6/2018-DA2 Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000) vào các doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 TRung tâm Chứng nhận Phù hợp Phạm Quốc Bình 2018-2019
03.9/2018-DA2 Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với chất lượng sản phẩm hàn ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo năm 2018 Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt Đức Đỗ Hải Tĩnh 2018-2019
03.7/2018-DA2 Nhân rộng mô hình áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, kết hợp với công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực phía Bắc Công ty TNHH Tư vấn quản lý & phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) Nguyễn Anh Tuấn 2018-2019
03.8/2018-DA2 Nhân rộng mô hình áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, kết hợp với công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực phía Nam. Công ty TNHH Chuyển Giao Tri Thức Chí Tân Nguyễn Đào Duy Tài 2018-2020
03.10/2018-DA2 Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý ISO/IEC 17025 cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn khu vực Tây Nguyên. Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL2 Nguyễn Phú Quốc 2018-2020
04/2018-DA2 Nghiên cứu năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tác động đến nâng cao năng suất, chất lượng – Áp dụng thí điểm cho doanh nghiệp nông nghiệp TRường Đại học KInh tế quốc dân Phan Tố Uyên 2018-2019
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 111283Tổng số lượt xem:
  • 13Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: