ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Mã số Tên đề tài, dự án Loại chương trình Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
DA2-2017 Đào tạo chuyên gia về Lean Six Sigma đai vàng, đai xanh, đai đen cho các doanh nghiệp và cán bộ tư vấn năng suất chất lượng tại các tổ chức sự nghiệp của các Bộ, ngành và địa phương , , Viện Năng suất Việt Nam Vũ Thị Hồng Minh 2017-2018
DA2-2017 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng thông qua tổ chức sự kiện và phát hành ấn phẩm quảng bá năm 2017 , , Viện Năng suất Việt Nam Nguyễn Thanh Duy 2017-2018
DA2-2017 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng trên truyền hình năm 2017 , , Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lê Đăng Huyền 2017-2018
DA2-2017 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng trên báo chí năm 2017 , , Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Văn Nam 2017-2018
DA2-2016 Nghiên cứu phương pháp tính đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GDP thông qua năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) , , Viện Năng suất Việt Nam Nguyễn Thị Lê Hoa 2016
DA2-2016 Phổ biến, hướng dẫn áp dụng VietGAP và ISO 50001 cho các tổ chức, doanh nghiệp , , Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) Trần Thị Ngọc Anh 2016-2017
DA2-2016 Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Nam , , Trung tâm Smedec 2 Dương Công Trường 2016-2018
DA2-2016 Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Trung , , Viện Năng suất Việt Nam Tôn Nữ Thanh Huyền 2016-2018
DA2-2016 Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Bắc , , Trung tâm Smedec 1 Vương Thanh Phương 2016
DA2-2016 Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm công cụ Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam , , Viện Năng suất Việt Nam Vũ Thanh Huyền 2016-2017
DA2-2016 Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm các công cụ: Nghiên cứu thao tác và thời gian (Motion study), Cân bằng dây truyền sản xuất (Heijunka), giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt (Changeover/setup) và Sơ đồ chuỗi giá trị (Value stream mapping) vào doanh nghiệp Việt Nam , , Trung tâm Smedec 2 Nguyễn Thị Thu Phương 2016-2017
DA2-2016 Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 tích hợp với ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo , , Trung tâm HwC Lê Khánh Tường 2016-2017
DA2-2016 Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm từ gỗ , , Trung tâm Smedec 2 Phạm Minh Chi 2016-2018
DA2-2016 Nhân rộng áp dụng các công cụ: Quản lý tinh gọn (Lean); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) và Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPI vào doanh nghiệp Việt Nam , , Viện Năng suất Việt Nam Nguyễn Thanh Hải 2016-2018
DA2-2016 Xây dựng mô hình điểm về áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp lớn thuộc ngành Chế biến thực phẩm. , , Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 3 Lê Công Để 2016-2017
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 95664Tổng số lượt xem:
  • 5Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: