Số hiệu văn bản: Trích yếu: Loại văn bản: Cơ quan ban hành Ngày ban hành
6648/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 21/7/2021
3520/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghê và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 30/11/2021
2684/QĐ-UBND QĐ Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng SP, HH trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 24/11/2021
187/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện "Chương tình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bac Liêu giai đoạn 2021-2030 03/12/2021
408/KH-UBND Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 29/8/2021
318/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025. 28/01/2021
224/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 16/7/2021
436/KH-UBND Kế hoạch thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025" 03/02/2021
3483/KH-UBND Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/7/2021
1737/KH-UBND Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên" 10/6/2021
1761/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục tuyển chọn nhiệm vụ thực hiện từ 2022 30/6/2021
1760/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục tuyển chọn nhiệm vụ thực hiện từ 2022 30/6/2021
1322/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 31/8/2020
1379/QĐ-BYT Phệ duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế , 10/4/2017
11/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/5/2014
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103708Tổng số lượt xem:
  • 22Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: