Số hiệu văn bản: Trích yếu: Loại văn bản: Cơ quan ban hành Ngày ban hành
436/KH-UBND Kế hoạch thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025" 03/02/2021
3483/KH-UBND Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/7/2021
1737/KH-UBND Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên" 10/6/2021
1761/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục tuyển chọn nhiệm vụ thực hiện từ 2022 30/6/2021
1760/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục tuyển chọn nhiệm vụ thực hiện từ 2022 30/6/2021
1322/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 31/8/2020
1379/QĐ-BYT Phệ duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế , 10/4/2017
11/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/5/2014
08/2017/TT-BKHCN Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/6/2017
09/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 27/5/2014
07/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/5/2014
299/QĐ-BXD Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020" , 12/4/2017
635/QĐ Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành nông nghiệp" 30/5/2012
604/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp" 25/5/2012
225/QĐ-TTG Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 22/02/2012
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 93830Tổng số lượt xem:
  • 21Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: