Số hiệu văn bản: Trích yếu: Loại văn bản: Cơ quan ban hành Ngày ban hành
15/2022/TT-BKHCN Thông tư quy định về quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 12/10/2022
950/TB-BKHCN Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023 04/5/2022
37/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 23/02/2022
3102/QĐ-BKHCN Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian thực hiện, phương thức khoán thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2022 thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030 30/11/2021
187/KH-UBND Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030 27/7/2021
224/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến nă 2030 16/7/2021
234/KH-UBND Kế hoạch thưc hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La 20/11/2021
125/KH-UBND Kế hoạch thưc hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 13/8/2021
3483/KH-UBND Kế hoạch thực hiện. "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạ 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 14/7/2021
683/KH-UBND Kế hoạch Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hoá dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 17/11/2021
8206/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 15/11/2021
3319/KH-UBND Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 15/10/2021
178/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2015 trên địa bàn tình Hoà Bình 10/9/2021
1866/KH-UBND Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng trên đia bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2022-2025 18/11/2021
12015/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2015 01/10/2021
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 111285Tổng số lượt xem:
  • 15Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: