Mã số chuyên gia Tên chuyên gia Học hàm Chuyên nghành Địa chỉ công tác
CG 06 Đặng Đình Đào GS GS Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
CG 05 Nguyễn Mạnh Quân PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
CG 04 Đỗ Thị Ngọc PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Thương Mại
CG 03 Doãn Kế Bôn PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Thương Mại
CG 02 Nguyễn Đăng Minh PGS.TS PGS.TS Đại học Quốc gia Hà Nội
CG 01 Phạm Hồng PGS.TS PGS.TS Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 92318Tổng số lượt xem:
  • 16Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: