Mã số chuyên gia Tên chuyên gia Học hàm Chuyên nghành Địa chỉ công tác
G24 Đào Thế Anh Tiến sĩ Nông nghiệp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
G23 Tạ Tuấn Anh Tiến sĩ CNTT Viện Hàn Laamm KHCN Việt Nam
G23 Phạm Đăng Quyết TS KInh tế Hội Khoa học Thống kê
CG 22 Hà Văn Hội PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
CG 20 Trần Văn Bình PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
CG19 Phạm Nguyên Minh TS TS Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương
CG 18 Bùi Văn Hạnh PGS.TS PGS.TS Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
CG 17 Đào Duy Trung PGS.TS PGS.TS Viện Nghiên cứu Cơ khí
CG 16 Hà Mạnh Hùng ThS ThS Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê
CG 15 Vũ Văn Diện TS TS Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam
CG 14 Nguyễn Ngọc Tuấn CN CN Hội Đo lường Việt Nam
CG 13 Phạm Thúy Hồng PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Thương mại
CG 11 Nguyễn Văn Dững PGS.TS PGS.TS Học viện Báo chí và Tuyên truyền
CG 11 Vũ Hoàng Nam PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Ngoại thương
CG 10 Nguyễn Quốc Thịnh PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Thương Mại
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 105045Tổng số lượt xem:
  • 21Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: