Mã số chuyên gia Tên chuyên gia Học hàm Chuyên nghành Địa chỉ công tác
G39 Tăng Văn Khiên TS Thống kê Hội Thống kê Việt Nam
G38 Đỗ Phú Hải PGS.TS Quản lý nguồn nhân lực Trường Đại học Nội vụ
G37 Nguyễn Mạnh Đạt TS CNTP Viện Công nghiệp thực phẩm, Bộ Công Thương
G36 Mai Anh Tuấn TS Quản lý chất lượng Cục Ứng dụng công nghệ, Bộ KH&CN
G35 Nguyễn Thị Thanh Huyền PGS.TS Báo chí-truyền thông Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân vân, ĐHQG Hà Nội
G34 Nguyễn Việt Anh PGS TS CNTT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
G33 Nguyễn Văn Bộ Tiến sĩ Nông nghiệp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
G32 Trần Ngọc Ca Tiến sĩ KInh tế
G31 Nguyễn Văn Long Tiến sĩ KInh tế Viện Nghiên cứu thương mại
G29 Trần Quốc Dũng Cử nhân Đánh giá trưởng HTQL Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
G29 Vũ Văn Diện Tiến sĩ KInh tế Hội Tiêu chuẩn Chất lượng VN
G28 Ngô Quý Việt Tiến sĩ KInh tế Hội Thử nghiệm không phá hủy
G27 Phạm Thúy Hồng PGS TS KInh tế Trường Đại học Thương mại
G26 Lưu Quốc Đạt Tiến sĩ KInh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân
G25 Nguyễn Hữu Xuyên Tiến sĩ KInh tế Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 107493Tổng số lượt xem:
  • 23Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: