Mã số chuyên gia Tên chuyên gia Học hàm Chuyên nghành Địa chỉ công tác
CG 22 Hà Văn Hội PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
CG 20 Trần Văn Bình PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
CG19 Phạm Nguyên Minh TS TS Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương
CG 18 Bùi Văn Hạnh PGS.TS PGS.TS Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
CG 17 Đào Duy Trung PGS.TS PGS.TS Viện Nghiên cứu Cơ khí
CG 16 Hà Mạnh Hùng ThS ThS Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê
CG 15 Vũ Văn Diện TS TS Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam
CG 14 Nguyễn Ngọc Tuấn CN CN Hội Đo lường Việt Nam
CG 13 Phạm Thúy Hồng PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Thương mại
CG 11 Nguyễn Văn Dững PGS.TS PGS.TS Học viện Báo chí và Tuyên truyền
CG 11 Vũ Hoàng Nam PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Ngoại thương
CG 10 Nguyễn Quốc Thịnh PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Thương Mại
CG 08 Trương Đoàn Thể PGS.TS PGS.TS Trường Đại học Kinh tế quốc dân
CG 09 Nguyễn Văn Học TS TS Chuyên gia độc lập
CG 07 Hồ Sỹ Hùng PGS.TS PGS.TS Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 95664Tổng số lượt xem:
  • 5Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: