Mã số Tên tài liệu Loại tài liệu Cơ quan ban hành
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 02.1/DA2-2020 Báo cáo tự đánh giá Viện Năng suất Việt Nam
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.4/DA2-2020 Báo cáo tự đánh giá Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.4/DA2-2018 Báo cáo tự đánh giá Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.6/DA2-2019 Báo cáo tự đánh giá Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.1/DA2-2020 Báo cáo tự đánh giá Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.10/DA2-2018 Báo cáo tự đánh giá Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.7/2019-DA2 Báo cáo tự đánh giá Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 01.2/DA2-2019 Báo cáo tự đánh giá Văn phòng Tổng cục TCĐLCL
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 04/2020/DA1-TC Báo cáo tự đánh giá Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03/2020/DA1_TC Báo cáo tự đánh giá Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.3/2020-DA2 Báo cáo tự đánh giá Trung tâm Chứng nhận phù hợp
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.1/DA2-2019 Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Công nghiệp dệt may
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.3/DA2-2019 Báo cáo tự đánh giá Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 03.9/2019-DA2 Báo cáo tự đánh giá Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2
BCTĐG Báo cáo tự đánh giá – 02/2020/DA1-TC Báo cáo tự đánh giá Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 111283Tổng số lượt xem:
  • 13Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: