Tọa đàm trực tuyến Tiêu chuẩn kỹ thuật nền tảng phát triển đô thị thông minh bền vững

Tọa đàm trực tuyến Tiêu chuẩn kỹ thuật nền tảng phát triển đô thị thông minh bền vững

Trong cùng mục
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 105045Tổng số lượt xem:
  • 21Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: