Toạ đàm trực tuyến Công cụ cải tiến năng suất, chìa khóa hội nhập cho doanh nghiệp Việt

Toạ đàm trực tuyến Công cụ cải tiến năng suất, chìa khóa hội nhập cho doanh nghiệp Việt

Trong cùng mục
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 95664Tổng số lượt xem:
  • 5Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: