Tọa đàm Giải pháp thúc đẩy năng suất chất lượng đối với hàng hóa chủ lực địa phương

Tọa đàm Giải pháp thúc đẩy năng suất chất lượng đối với hàng hóa chủ lực địa phương

Trong cùng mục
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 97056Tổng số lượt xem:
  • 21Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: