Tọa đàm Áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL thành công từ những mô hình điểm

Tọa đàm Áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL thành công từ những mô hình điểm

Trong cùng mục
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 97057Tổng số lượt xem:
  • 22Số lượt xem trang:
  • 1Đang trực tuyến: