Những thành tựu nổi bật của việc áp dụng công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng

Những thành tựu nổi bật của việc áp dụng công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng

Trong cùng mục
  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 107491Tổng số lượt xem:
  • 21Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: