THÔNG TIN CHI TIẾT : ĐỀ TÀI-DỰ ÁN

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nâng cao năng suất và chất lượng thông qua biên soạn, phát hành sách, ấn phẩm và tổ chức các hội nghị, hội thảo năm 2018

01.3/2018-DA2

1. Chủ nhiệm đề tài:  Đỗ Hải Anh

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ:  TRung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL

3. Cơ quan chủ trì hiện tại:  TRung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:  Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục TCĐLCL Viện Năng suất Việt Nam Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1, 2 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

5. Mục tiêu thực hiện:  Phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm từ các điển hình thành công về cải tiến năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp thông qua biên soạn, phát hành sách, ấn phẩm, poster và tổ chức các hội nghị, hội thảo

6. Các sản phẩm chính:  Hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng 20 đầu sách NSCL 20 đầu sách NSCL đăng tải trên tcvn.gov.vn Bài báo, bài viết

7. Thời gian thực hiện:  2018-2019

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103709Tổng số lượt xem:
  • 23Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: