THÔNG TIN CHI TIẾT : ĐỀ TÀI-DỰ ÁN

Nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chứng nhận sản phẩm theo các Chương trình chứng nhận CE-Marking, UL, RoHS

03.3/2018-DA2

1. Chủ nhiệm đề tài:  Bùi Bá Chính

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ:  TRung tâm Chứng nhận Phù hợp

3. Cơ quan chủ trì hiện tại:  TRung tâm Chứng nhận Phù hợp

4. Cơ quan phối hợp thực hiện: 

5. Mục tiêu thực hiện:  - Hỗ trợ được các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua hàng rào kỹ thuật (TBT) khi xuất khẩu hàng hóa trên thị trường Quốc tế đặc biệt là khu vực châu Âu, Bắc Mỹ. - Xây dựng được đội ngũ chuyên gia có năng lực tư vấn về các chương trình chứng nhận CE- Marking, UL và RoHS.

6. Các sản phẩm chính:  - Báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra tại các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu và chứng nhận sản phẩm theo các chương trình CE-Marking, UL, RoHS - Báo cáo kết quả khảo sát thực tế tại 30 doanh nghiệp - 06 cán bộ tư vấn được đào tạo tại các tổ chức chứng nhận quốc tế về CE-Marking, UL, RoHS - 20 cán bộ chuyên gia được đào tạo mở rộng trong nước khung chương trình đào tạo hướng dẫn doanh nghiệp về các chương trình chứng nhận CE-Marking, UL, RoHS - Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp về chương trình chứng nhận CE-Marking, UL, RoHS - 09 khóa đào tạo cho 200 học viên về nhận thức chung và hướng dẫn thực hiện các chương trình chứng nhận quốc tế về CE-Marking, UL, RoHS - 06 doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp cận và hướng dẫn thực hiện các chương trình chứng nhận CE-Marking, UL, RoHS. - Bài báo, bài viết.

7. Thời gian thực hiện:  2018-2020

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103709Tổng số lượt xem:
  • 23Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: