THÔNG TIN CHI TIẾT : ĐỀ TÀI-DỰ ÁN

Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành, doanh nghiệp năm 2018

03/2018/TC-DA1

1. Chủ nhiệm đề tài:  Phùng Mạnh Trường

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ:  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN

3. Cơ quan chủ trì hiện tại:  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN

4. Cơ quan phối hợp thực hiện: 

5. Mục tiêu thực hiện:  Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

6. Các sản phẩm chính:  Chương trình đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng dành cho thư ký BKT Tài liệu đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng dành cho thư ký BKT Tài liệu đào tạo e-learning Phần mềm e-learning Các khóa đào tạo tập trung: - 2 khóa đào tạo cán bộ làm công tác TCH tại các cơ quan xây dựng TCVN thuộc các Bộ, ngành, tổ chức tại Hà Nội; - 1 khóa đào tạo cho Thư ký BKT TCVN, tổ chức tại Hà Nội; - 1 khóa đào tạo cho thành viên BKT và các chuyên gia lĩnh vực điện – điện tử với giảng viên là chuyên gia IEC, tổ chức tại khu vực lân cận Hà Nội 1 khóa đào tạo theo hình thức đào tạo e-learning cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến hoạt động tiêu chuẩn hóa Bài báo, bài viết

7. Thời gian thực hiện:  2018-2019

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103708Tổng số lượt xem:
  • 22Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: