Văn bản quản lý, điều hành Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  08/2017/TT-BKHCN

2. Trích yếu:  Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

3. Loại văn bản: 

4. Cơ quan ban hành: 

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  26/6/2017

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Khoa học và Công nghệ

10. Người ký:  Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Ngày ký:  26/6/2017

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: 

08/2017/TT-BKHCN

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 102395Tổng số lượt xem:
  • 5Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: