Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:” Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:” Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

1. Số hiệu văn bản:  2813 QĐ-BKHCN

2. Trích yếu:  Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:" Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

3. Loại văn bản: 

4. Cơ quan ban hành: 

5. Lĩnh vực ban hành:  Khác

6. Ngày ban hành:  11/12/2019

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  BKHCN

10. Người ký:  Thứ trưởng Bùi Thế Duy

11. Ngày ký:  12/08/2019

12. Nội dung:  Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025:" Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

13. File đính kèm: 

2813 QĐ-BKHCN

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 5660Tổng số lượt xem:
  • 9Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: