Phê duyệt các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  1041/QĐ-TTg

2. Trích yếu:  Phê duyệt Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình Quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

3. Loại văn bản: 

4. Cơ quan ban hành: 

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  01/7/2011

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký:  Thủ tướng Chính phủ

11. Ngày ký:  01/7/2011

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: 

1041/QĐ-TTg

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 92318Tổng số lượt xem:
  • 16Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: