,

Các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  1379/QĐ-BYT

2. Trích yếu:  Phệ duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế

3. Loại văn bản: 

4. Cơ quan ban hành:  ,

5. Lĩnh vực ban hành:  Y tế

6. Ngày ban hành:  10/4/2017

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Y tế

10. Người ký:  Bộ Y té

11. Ngày ký:  10/4/2017

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: 

1379/QĐ-BYT

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 107493Tổng số lượt xem:
  • 23Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: