,

Các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  299/QĐ-BXD

2. Trích yếu:  Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020"

3. Loại văn bản: 

4. Cơ quan ban hành:  ,

5. Lĩnh vực ban hành:  Vật liệu xây dựng

6. Ngày ban hành:  12/4/2017

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Xây dựng

10. Người ký:  Bộ trưởng Bộ Xây dựng

11. Ngày ký:  12/4/2017

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: 

299/QĐ-BXD

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103708Tổng số lượt xem:
  • 22Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: