Các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  635/QĐ

2. Trích yếu:  Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành nông nghiệp"

3. Loại văn bản: 

4. Cơ quan ban hành: 

5. Lĩnh vực ban hành:  Nông nghiệp

6. Ngày ban hành:  30/5/2012

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Nông nghiệp

10. Người ký:  Thủ tướng Chính phủ

11. Ngày ký:  30/5/2012

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: 

635/QĐ

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 92318Tổng số lượt xem:
  • 16Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: