Các Dự án thuộc Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  225/QĐ-TTG

2. Trích yếu:  Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

3. Loại văn bản: 

4. Cơ quan ban hành: 

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  22/02/2012

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký:  Thủ tướng Chính phủ

11. Ngày ký:  22/02/2012

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: 

225/QĐ-TTG

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 94407Tổng số lượt xem:
  • 2Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: