• Các Dự án thuộc Chương trình

  25/05/2020

  Phệ duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Y tế

 • Các Dự án thuộc Chương trình

  11/05/2020

  Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020"

 • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
 • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
 • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
 • 111284Tổng số lượt xem:
 • 14Số lượt xem trang:
 • 0Đang trực tuyến: