THÔNG TIN CHI TIẾT : CHUYÊN GIA

Trần Ngọc Ca - G32

1. Mã số:  G32

2. Tên chuyên gia:  Trần Ngọc Ca

3. Học hàm:  Tiến sĩ

4. Chuyên nghành :  KInh tế

5. Địa chỉ công tác: 

6. File đính kèm: 

G32

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 111285Tổng số lượt xem:
  • 15Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: