THÔNG TIN CHI TIẾT : CHUYÊN GIA

Nguyễn Văn Học - CG 09

1. Mã số:  CG 09

2. Tên chuyên gia:  Nguyễn Văn Học

3. Học hàm:  TS

4. Chuyên nghành :  TS

5. Địa chỉ công tác:  Chuyên gia độc lập

6. File đính kèm: 

CG 09

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 91753Tổng số lượt xem:
  • 0Số lượt xem trang:
  • 1Đang trực tuyến: