THÔNG TIN CHI TIẾT : CHUYÊN GIA

Nguyễn Ngọc Tuấn - CG 14

1. Mã số:  CG 14

2. Tên chuyên gia:  Nguyễn Ngọc Tuấn

3. Học hàm:  CN

4. Chuyên nghành :  CN

5. Địa chỉ công tác:  Hội Đo lường Việt Nam

6. File đính kèm: 

CG 14

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 91752Tổng số lượt xem:
  • 12Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: