THÔNG TIN CHI TIẾT : CHUYÊN GIA

Ngô Quý Việt - G28

1. Mã số:  G28

2. Tên chuyên gia:  Ngô Quý Việt

3. Học hàm:  Tiến sĩ

4. Chuyên nghành :  KInh tế

5. Địa chỉ công tác:  Hội Thử nghiệm không phá hủy

6. File đính kèm: 

G28

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 111283Tổng số lượt xem:
  • 13Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: