THÔNG TIN CHI TIẾT : CHUYÊN GIA

Lưu Quốc Đạt - G26

1. Mã số:  G26

2. Tên chuyên gia:  Lưu Quốc Đạt

3. Học hàm:  Tiến sĩ

4. Chuyên nghành :  KInh tế

5. Địa chỉ công tác:  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

6. File đính kèm: 

G26

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 111285Tổng số lượt xem:
  • 15Số lượt xem trang:
  • 1Đang trực tuyến: