THÔNG TIN CHI TIẾT : CHUYÊN GIA

Hà Mạnh Hùng - CG 16

1. Mã số:  CG 16

2. Tên chuyên gia:  Hà Mạnh Hùng

3. Học hàm:  ThS

4. Chuyên nghành :  ThS

5. Địa chỉ công tác:  Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê

6. File đính kèm: 

CG 16

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 92318Tổng số lượt xem:
  • 16Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: