THÔNG TIN CHI TIẾT : CHUYÊN GIA

Đào Duy Trung - CG 17

1. Mã số:  CG 17

2. Tên chuyên gia:  Đào Duy Trung

3. Học hàm:  PGS.TS

4. Chuyên nghành :  PGS.TS

5. Địa chỉ công tác:  Viện Nghiên cứu Cơ khí

6. File đính kèm: 

CG 17

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 91754Tổng số lượt xem:
  • 1Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: