THÔNG TIN CHI TIẾT : TÀI LIỆU

Báo cáo tự đánh giá – 03.7/2019-DA2 - BCTĐG

1. Mã số:  BCTĐG

2. Tên tài liệu:  Báo cáo tự đánh giá – 03.7/2019-DA2

3. Loại tài liệu:  Báo cáo tự đánh giá

4. Cơ quan ban hành:  Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu

5. File đính kèm: 

BCTĐG

  • Cơ quan quản lý chương trình - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  • Địa chỉ: 08 – Hoàng Quốc Việt – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
  • Số điện thoại thường trực: 024.37911626 – 024.37911642
  • Email: vukhtc@tcvn.gov.vn
Thống kê
  • 103709Tổng số lượt xem:
  • 23Số lượt xem trang:
  • 0Đang trực tuyến: