Văn bản quản lý, điều hành Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  11/2014/TT-BKHCN

2. Trích yếu:  Thông tư quy định về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

3. Loại văn bản:  Thông tư

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  30/5/2014

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Khoa học và Công nghệ

10. Người ký:  Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Ngày ký:  30/5/2014

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: