Văn bản quản lý, điều hành Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  09/2014/TT-BKHCN

2. Trích yếu:  Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

3. Loại văn bản:  Thông tư

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  27/5/2014

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Khoa học và Công nghệ

10. Người ký:  Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Ngày ký:  27/5/2014

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: