Thông tư quy định Tài chính của Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  130/2011/TTLT-BTC-BKHCN

2. Trích yếu:  Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình Quốc Gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

3. Loại văn bản:  Thông tư

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  16/9/2011

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký:  Bộ KH&CN, Bộ Tài chính

11. Ngày ký:  16/9/2011

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: