Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ 2025

1. Số hiệu văn bản:  2313/TB-BKHCN

2. Trích yếu:  Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2025

3. Loại văn bản:  Thông báo

4. Cơ quan ban hành:  BỘ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  năng suất chất lượng

6. Ngày ban hành:  02/7/2024

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Khoa học và Công nghệ

10. Người ký:  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Ngày ký:  02/7/2024

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: