Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian thực hiện, phương thức khoán chi nhiệm vụ thực hiện từ 2022

1. Số hiệu văn bản:  3102/QĐ-BKHCN

2. Trích yếu:  Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian thực hiện, phương thức khoán thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2022 thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  30/11/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Bộ Khoa học và Công nghê

10. Người ký:  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Ngày ký:  30/11/2021

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: