Quyết định phê duyệt Chương trình NSCL

1. Số hiệu văn bản:  712/QĐ-TTg

2. Trích yếu:  Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Chính phủ

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  21/5/2010

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký: 

11. Ngày ký: 

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: