Quyết định 1761/QĐ-BKHCN

1. Số hiệu văn bản:  1761/QĐ-BKHCN

2. Trích yếu:  Phê duyệt danh mục tuyển chọn nhiệm vụ thực hiện từ 2022

3. Loại văn bản: 

4. Cơ quan ban hành: 

5. Lĩnh vực ban hành:  Năng suất chất lượng

6. Ngày ban hành:  30/6/2021

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn: 

10. Người ký: 

11. Ngày ký: 

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: