Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình 2021-2030

1. Số hiệu văn bản:  1322/QĐ-TTg

2. Trích yếu:  Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

3. Loại văn bản:  Quyết định

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Chính phủ

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  31/8/2020

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo: 

9. Nguồn:  Văn phòng Chính phủ

10. Người ký:  Thủ tướng Chính phủ

11. Ngày ký:  31/8/2020

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: