Quy định về quản lý, tổ chức, điều hành Chương trình

1. Số hiệu văn bản:  20/2010/TT-BKHCN

2. Trích yếu:  Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình Quốc gia "Nâng cao Năng suất Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

3. Loại văn bản:  Thông tư

4. Cơ quan ban hành:  Văn bản Bộ KH&CN

5. Lĩnh vực ban hành:  Khoa học và Công nghệ

6. Ngày ban hành:  29/12/2010

7. Ngày hết hiệu lực: 

8. Số công báo:  Số 59 + 60 ngày 18/01/2011

9. Nguồn: 

10. Người ký:  Bộ KH&CN

11. Ngày ký:  29/12/2010

12. Nội dung: 

13. File đính kèm: